TRÒ CHUYỆN

Nếu bạn không thể đến với nhà máy, chúng tôi sẽ đến với bạn!

Tham quan trường học

Nếu bạn không thể ghé thăm nhà máy của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tổ chức một chuyến tham quan trường học. Chuyến tham quan này chỉ có sẵn cho các trường tại thành phố Melbourne.

Tiếp cận cộng đồng

Nếu bạn thuộc về một nhóm có lợi ích/cộng đồng đáp ứng một cơ sở thường xuyên (tại thành phố Melbourne), chúng tôi có thể sắp xếp Chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi ghé thăm nhóm của bạn và nói về dinh dưỡng, chế phẩm sinh học và sức khỏe tiêu hóa.

Để biết thêm thông tin về chuyến tham quan và trò chuyện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Số điện thoại miễn phí 1800 640 023.