LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Dịch vụ thông tin của Yakult

Yakult Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 1403, Dandenong South, VIC, 3164, Australia.
Điện thoại: (03) 9238 4700
Fax: (03) 9238 4799
SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ tại Australia 1800 640 023
SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ tại New Zealand 0800 YAKULT (925 858)
Email: info@yakult.com.au
Email Bộ phận nhân sự: hr@yakult.com.au
Giờ làm việc: Từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Đăng ký Inside Matters e-newsletter của chúng tôi