CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tổng quan

Yakult Australia Pty. Ltd (trong chính sách này là chúng tôi) nhận thấy rằng sự riêng tư của quý vị rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Tài liệu này trình bày về cách mà chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của quý vị. Yakult Australia Pty. Ltd có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật trang khi có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật. Hãy kiểm tra trang web thường xuyên để cập nhật thay đổi.

Việc thu thập thông tin

Trang web này tự động thu thập các thông tin ẩn danh cho hệ điều hành, bao gồm số lượng và độ thường xuyên của người truy cập tại các phiên riêng biệt, lượng thời gian họ dùng tại một phần cụ thể, các chi tiết nhân khẩu như là đất nước và thiết bị mà trang web truy cập cũng được thu thập. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này để cải thiện và phát triển trang web.

Phương thức thu thập

Bất kỳ thông tin nào được Yakult Australia Pty. Ltd thu thập đều thông qua các phương thức liên lạc với quý vị hoặc quý công ty qua điện thoại, email, fax hoặc trực tiếp thông qua các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc qua website: www.yakult.com.au. hay www.yakultknowledge.com.au. Thông tin của quý vị được lưu trữ trong các máy chủ đặt trong bộ phận quản trị. Yakult Australia Pty. Ltd sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị; tuy nhiên, không thể hoàn toàn đảm bảo do độ an toàn của thông tin khi được gửi qua mạng internet. Người sử dụng phải chịu rủi ro khi gửi và nhận thông tin qua internet, Yakult Australia Pty. Ltd sẽ không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc truy cập trái phép tới thông tin của quý vị.

Sử dụng và công khai thông tin

Bất kỳ chi tiết nào thu thập từ Yakult Australia Pty. Ltd đều được yêu cầu để cung cấp cho quý vị thông tin và dịch vụ. Thông thường, chúng tôi sử dụng và công khai thông tin cá nhân với mục đích chúng được thu thập. Chúng tôi có thể công khai thông tin cá nhân về quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành kinh doanh và ủng hộ chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Yakult Australia Pty. Ltd sẽ không công khai thông tin cho bất kỳ bên thứ ba không có liên quan nào.

Truy cập vào thông tin được thu thập

Nếu thông tin cá nhân của quý vị có thay đổi hay quý vị không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi nữa, quý vị có thể sửa hoặc cập nhật bằng cách gửi email tới địa chỉ info@yakult.com.au bất kỳ lúc nào.

Thông tin phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc về chính sách bảo mật này, hay liên hệ với chúng tôi tại:
Locked Bag 1403, Dandenong South, Victoria, 3164
Hoặc liên lạc với chúng tôi

Điều kiện và điều khoản website

Hãy đọc thông tin dưới đây thật cẩn thận, thông tin này quy định việc sử dụng website và tài liệu trong đó. Sử dụng website là bạn đã đồng ý các điều kiện và điều khoản sau.

Chủ sở hữu bản quyền của website

Bản quyền © Yakult Australia Pty. Ltd 2018. Bảo lưu mọi quyền. Tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong văn bản, hình ảnh và các tài liệu khác trên website được sở hữu bởi Yakult Australia Pty. Ltd và các công ty con hoặc nằm trong giấy phép của chủ sở hữu có liên quan.

Quý vị được phép trình duyệt website này và sao chép các đoạn trích bằng cách in, tải xuống ổ cứng và bằng cách phân phối đến những người khác, nhưng chỉ trong trường hợp lấy thông tin và thông báo bản quyền trên phải xuất hiện trong tất cả các bản sao chép. Không một phần nào của website được sao chép và bán lại hoặc phân phối vì mục đích thương mại, hay được chỉnh sửa và kết hợp với bất kỳ ấn phẩm nào khác.

Chủ sở hữu Nhãn hiệu trên website

Tất cả nhãn hiệu trình bày trên website được sở hữu và cấp phép bởi Yakult Australia Pty. Ltd và các công ty con của chúng tôi. Việc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ nhãn hiệu nào trên website này đều bị nghiêm cấm.

Các đường dẫn

Website này có thể cung cấp các đường dẫn tới các website bên ngoài, các website này không thuộc quản lý của Yakult Australia Pty. Ltd. Các điều kiện, điều khoản và tuyên bố bảo mật chỉ liên quan đến miền www.yakult.com.au & www.yakultknowledge.com.au. Yakult Australia Pty. Ltd sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của website bên thứ ba, và những đường dẫn này chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện, việc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào tới những website trên không hàm ý sự bảo lãnh của Yakult Australia Pty. Ltd về nội dung của những website đó. Người sử dụng phải có trách nhiệm đọc các điều khoản và điều kiện hay chính sách bảo mật của bên thứ ba có liên quan.

Phủ nhận chung

Thông tin trên website này chỉ là thông tin chung. Thông tin được cung cấp không nên sử dụng như là khuyến cáo y tế. Trong khi chúng tôi nỗ lực để đảm bảo độ chính xác tại thời điểm phát hành, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các lỗi sai, việc bỏ sót nếu có. Nội dung trên website này mục đích chỉ được dùng ở khu vực Australia và New Zealand.